IMG_9059.JPG

My girls . 還記的Wei Wei 小姐這三個月來經歷的臉蛋兒壓力痘痘爆炸、油脂不平衡的狀況嗎?

Wei Wei小姐大量收集各種不同的保濕面膜來拯救心愛的臉蛋兒 。

文章標籤

Wei Wei小姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()