IMG_7880.JPG

最近天氣一下冷一下熱,前陣子去做臉。

姊姊說Wei Wei小姐的臉很乾很乾,很缺水啊!!!

甚至還乾到我額頭、鼻翼、眉心都脫皮OMG ~~~

真是嚇到Wei Wei小姐了!

IMG_7881.JPG

Wei Wei小姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()