IMG_5637.JPG

終於結束了出差任務,回到溫暖的小窩享受Wei Wei小姐的放鬆小周末。

對Wei Wei小姐來說,適當的小酌小品也是一種生活的態度 。

文章標籤

Wei Wei小姐 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()