IMG_7247.JPG

Wei Wei小姐最愛吃零食了!!!!

最近發現一款屬於大人味的輕巧包~~

舊式這一款 

   金蘭食品 推出 YOMI POP 好優米  

IMG_7250.JPG

輕巧包能滿足Wei Wei小姐的口腹之慾,

文章標籤

Wei Wei小姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()